Polityka prywatności

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO„), przedstawiamy Ci wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane oraz zapewnić Cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SPRINTER IT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 64, 45-123 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000659894,  NIP: 754-00-18-705. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

  •  pocztą tradycyjną wysłaną pod adres: ul. Budowlanych 64, 45-123 Opole
  • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@sprinter.com.pl

Bezpieczeństwo danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Z kim dzielimy się danymi

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jego pracowników i współpracowników, a także podmioty, które na podstawie umowy z Administratorem świadczą na jego rzecz usługi, w szczególności usługi marketingowe.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z serwisu. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

Ciasteczka

Nasz serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem.

Wyłączenie możliwości zbierania cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszego serwisu. Nasz serwis wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą preferencjom użytkowników.

Pliki cookies są przez nas wykorzystywane również do celów marketingowych m.in. do tworzenia spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych reklam i mierzenia ich skuteczności. Wykorzystywanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych wymaga Twojej dobrowolnej zgody. Tak jak w przypadku pozostałych plików cookies, możesz jej udzielić poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki lub poprzez wybór odpowiedniego przycisku na naszej stronie internetowej. Twoja zgoda może być w każdym momencie cofnięta poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej.